Vývoj zraku miminka měsíc po měsíci

Vývoj zraku miminka měsíc po měsíci

Vývoj zraku miminka měsíc po měsíci

Vývoj zraku u miminek je fascinující a důležitý proces, který by měl každý rodič pečlivě sledovat. Během prvního roku života prochází zrak miminek velmi rychlým komplexním vývojem, který se postupně zdokonaluje. V tomto článku se podrobně zaměříme na to, jak se vyvíjí zrak miminka nebo by se měl rozvíjet v prvním až šestém měsíci jeho života. 

Jak vidí miminko po narození?

Po narození je zrak novorozence velmi omezený, protože zrakové centrum v mozku ještě není dokonale vyvinuté. V prvních dnech života vidí dítě pouze světlo, stíny a základní tvary. Zraková ostrost novorozence je zhruba mezi 20/200 a 20/400.

Zraková ostrost je schopnost oka vnímat a rozlišovat detaily a jemné struktury při pohledu na objekty. Měří se obvykle ve vztahu ke vzdálenosti, v níž jsou detaily prezentovány. Čím vyšší hodnota zrakové ostrosti je, tím lépe zvládne oko rozlišit malé detaily.

Miminko dokáže rozeznat objekty ve vzdálenosti přibližně 20 až 30 centimetrů, což odpovídá vzdálenosti mezi obličejem matky a dítěte při kojení.

Jak vidí miminko v 1. měsíci?

Vývoj zraku miminka je v prvním měsíci velmi výrazný, ale stále není dostatečně vyspělý na to, aby miminko rozeznalo malé detaily.

Během tohoto období dítě registruje objekty, které jsou blízko jeho očím, a to v již zmiňované vzdálenosti 20 až 30 centimetrů. Zaznamenává tedy pohyby svých končetin, zejména rukou.

TIP: Více se dočtete v článku - Jak vidí miminka v 1 měsíci?

Miminko zvládne rozlišit světlo a tmu. Pro zrak miminka ve 3 týdnech je charakteristická  orientace na zdroje světla. Novorozenec zároveň citlivě reaguje na přímé světlo. V souvislosti s tím, je tedy důležité dbát na to, aby byla místnost správně osvětlená a sledovat, jak dítě na světlo reaguje.

Kromě černé, červené a bílé, nedokážou miminka v prvním měsíci rozeznat barvy a učí se rozpoznávat tvary – preferují jemné, ale kontrastní. Jejich zrak se neustále zlepšuje díky zrakové stimulaci.

V průběhu prvního měsíce se také rozvíjejí reflexy, které souvisejí se zrakem, jako například mrkání.

TIP: Kdy děti vidí barvy?

Jak vidí miminko v 2. měsíci?

Od druhého měsíce se zrak dále zlepšuje a miminko začíná vnímat více detailů ze svého okolí. Na konci prvního a začátku druhého měsíce dokáže miminko sledovat předměty ve vzdálenosti 30 cm. Tato vzdálenost se postupně zvětšuje.

Miminko začíná rozlišovat další základní barvy, především žlutou a lépe rozeznávat tváře dospělých. To poznáte také podle toho, že se na vás miminko v porovnání s prvním měsícem dívá déle. Měli byste proto trávit s miminkem dostatek času, aby se naučilo rozpoznávat své nejbližší. 

Dítě reaguje na úsměv a smích. Pravidelná komunikace a interakce s miminkem je klíčová nejen pro jeho správný vývoj, ale také kvůli posilování vztahu s rodiči.

Během tohoto období je také důležité kontrolovat, zda dítě nezačíná šilhat. Pokud si šilhání všimnete, zajděte k lékaři, abyste problém včas podchytili a nedošlo k rozvoji dalších.

Jak vidí miminko ve 3. až 6. měsíci?

Od třetího měsíce začíná miminko lépe sledovat pohybující se objekty. Sami pravděpodobně zaregistrujete, že se dítě zajímá o hračky a pozorně je sleduje. Vývoj zraku miminka ve třetím měsíci se pojí také se sluchem. Zrak a sluch začíná koordinovat a hledá zdroj zvuku.

V průběhu čtvrtého měsíce se vývoj zraku dále zlepšuje. Rozvíjí se schopnost vnímání hloubky a barev. Miminko také velmi intenzivně projevuje zájem o tváře lidí. Do období čtvrtého měsíce se řadí první známky rozvoje binokulárního vidění, což znamená, že dítě dokáže oběma očima současně sledovat jeden objekt.

V pátém a šestém měsíci dokáže miminko koordinovat pohyby rukou s tím, co vidí. Koordinace oko-ruka představuje důležitý aspekt motorického a vizuálního vývoje, který umožňuje člověku efektivně reagovat na vizuální podněty pomocí pohybů rukou.

Jak podpořit vývoj zraku miminka?

Rodiče mají na vývoj zraku svého dítěte zásadní vliv. Teď nemyslíme jen geny, které jste svému potomkovi předali. Je důležité:

 • Vývoj zraku miminka pravidelně kontrolovat.
 • Dbát na dostatečné osvětlení prostoru, kde miminko tráví čas.
 • Poskytovat dostatek vizuálních podnětů, díky kterým dítě poznává svět kolem.

Hračky pro zrakový vývoj

Několikrát jsme zdůraznili, že musíte vývoj zraku miminka sami aktivně podpořit pomocí vizuálních podnětů – hraček pro rozvoj zraku. Při výběru tohoto typu hraček byste se měli zaměřit na barvy, tvary, textury a vzory. Mezi vhodné hračky patří:

 • Chrastítka -– Pro chrastítka jsou typické jasné barvy a zvuky, které pomáhají rozvíjet zrakovou pozornost dítěte.
 • Zrcátka – Pomocí malého zrcátka se dítě učí rozpoznávat tváře, konkrétně tu vlastní. 
 • Hračky s kontrastními barvami – Novorozenci zvládnou v prvních týdnech rozlišit pouze vysoký kontrast. Kontrastní hračky přitáhnou jejich pozornost a přispějí ke správnému rozvoji.
 • Závěsné hračky – Hračky zavěšené nad postýlkou poutají pozornost miminka a rozvíjí koordinaci ruka-oko.
 • Hračky s různými texturami – Hračky s různými povrchy a texturami podporují nejen vývoj zraku, ale i hmatu.

TIP: Podporují kontrastní hračky zdravý vývoj nejmenších dětí?

Mohlo by vás zajímat: Co jsou kontrastní kartičky?

Pohlídejte si samozřejmě to, zda hračky splňují bezpečnostní normy a miminko si s nimi tak může bez vašich obav hrát i strčit do úst. 

Během hraní s miminkem komunikujte, hračky střídejte a umisťujte je do adekvátní vzdálenosti podle věku dítěte. Pokud vám dá miminko najevo, že o hračku nemá v danou chvíli zájem, odložte ji a do ničeho ho nenuťte.

Výběr hraček a dalších metod, jak podpořit vývoj zraku a motorický vývoj miminka, můžete probrat s pediatrem.

Nejčastější poruchy vývoje zraku miminek

V průběhu prvního roku života miminka je také důležitá pravidelná kontrola zraku u očního lékaře, aby byl případný problém se zrakem odhalen a řešen včas. Poruchy zraku u dětí mohou mít různé příčiny a projevy. Mezi nejčastější poruchy zraku miminek patří: 

 • Šilhání – Šilhání je porucha, při které jedno nebo obě oči míří jiným směrem. U dětí se šilhání projevuje kolem třetího měsíce. Léčba zahrnuje brýle, cvičení na koordinaci očí a v některých případech i chirurgický zákrok.
 • Tupozrakost – Tupozrakost, známá také jako Amblyopie, je vada, kdy má jedno oko slabší zrakovou ostrost. Důležité je zjistit příčinu této poruchy, protože může být spojena s refrakčními vadami nebo šilháním. Když se s léčbou začne včas, lze se tupozrakosti zbavit. Nejčastěji bývají dětem nasazeny brýle nebo přelepeno silnější oko speciální náplastí.
 • Problémy se spánkem – Porucha zraku u novorozenců může vést k problémům se spánkem i celkovým vývojem. Pokoj, kde miminko spí, je potřeba zatemnit a dítě co nejvíce uklidnit například čtením pohádek.

TIP: Jak poznat, že miminko dobře vidí?

Často kladené dotazy

Kdy miminko začne vidět?

Miminko začíná vidět hned po narození. Vidění má ale rozmazané, rozliší předměty maximálně ve 30cm vzdálenosti a rozezná pouze vysoké kontrasty.

V kolika týdnech miminko vidí?

Novorozenci vnímají vysoké kontrasty hned po narození. Rozvoj zraku ale trvá několik měsíců. V prvních týdnech jsou jejich zrakové schopnosti velmi omezené a základní tvary rozliší ve vzdálenosti 20 až 30 cm.

Jak daleko vidí miminko ve 4 měsících?

Ve 4 měsících zvládá miminko sledovat pohybující se objekty na vzdálenost několika metrů.

Jak daleko vidí 2 měsíční miminko?

V 2 měsících je miminko schopné vnímat objekty ve vzdálenosti přibližně 20 až 30 centimetrů.

Jaké barvy vidí miminko?

V prvním měsíci rozlišuje miminko pouze černou, červenou a bílou. Ve druhém měsíci vnímá žlutou a postupem času i další barvy.

Kdy začít miminku dávat hračky?

Miminku můžete začít dávat hračky už od prvních týdnů života. V prvních měsících by mělo jít o kontrastní hračky, které podpoří vývoj zraku miminka. Vždy se zaměřte na to, zda hračky splňují bezpečnostní normy.

Zdroje

ZDENĚK, Matějček. Prvních 6 let ve vývoji a výchově dítěte. Grada Publishing, as, 2004.

BEDNÁŘOVÁ, Jiřina; ŠMARDOVÁ, Vlasta. Diagnostika dítěte předškolního věku: co by dítě mělo umět ve věku od 3 do 6 let. Edika, 2021.

RŮTOVÁ, Adéla a JOKLÍKOVÁ, Hana. Hra a hračka v kontextu rozvoje dětí se zrakovým postižením. Technická Univerzita v Liberci, 2016.

KRAVCOVÁ, Jitka. Vývoj dítěte se zrakovým postižením. Bakalářská práce, vedoucí Květoňová, Lea. Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra speciální pedagogiky, 2012.

Zmíněné produkty